Konsultacje projektu uchwały

Rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 82/XXIV/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wiskitki.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Wiskitki zmieniającej Uchwałę Nr 82/XXIV/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wiskitki

Termin  konsultacji: 17 lutego 2021r. – 24 lutego 2021r., godz. 16:oo

Konsultacje obejmują swym zasięgiem teren Gminy Wiskitki.

Uwagi do przedłożonego projektu sporządzone w formie pisemnej – przy wykorzystaniu formularza konsultacji – można przekazywać w terminie do dnia  24 lutego 2021r.  do godz. 16:oo:

  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1,  96-315 Wiskitki;
  • bezpośrednio w godzinach pracy Urzędu;
  • drogą mailową na adres: anna.jakubowska@wiskitki.pl (skan podpisanego formularza).

Formularze, które wpłyną po terminie konsultacji,   nie będą  uwzględniane.

Formularz konsultacji wraz projektem uchwały, zarządzeniem i zawiadomieniem dostępne są pod linkiem https://wiskitki.bip.net.pl/?a=4761

 

Skip to content