Konsultacje społeczne – Aktualizacja

Poniżej zamieszczamy protokół z przebiegu konsultacji społecznych


Do 21 grudnia trwać będą konsultacje społeczne projekt uchwały Rady Gminy Wiskitki w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Wiskitki przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Poniżej zamieszczamy do pobrania:

Skip to content