Konsultacje społeczne – Aktualizacja

Poniżej zamieszczamy protokół z przebiegu konsultacji społecznych


Do 22 grudnia trwać będą konsultacje społeczne projekt uchwały Rady Gminy Wiskitki w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat pobieranych przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki. Poniżej zamieszczamy do pobrania:

Skip to content