Konsultacje społeczne: Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door

Szanowni Państwo,

informujemy, że dziś rozpoczynają się konsultacje społeczne, dotyczące projektu dokumentu pn.: „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”.

Konsultacje posłużą Gminie Wiskitki do przygotowania diagnozy potrzeb wsparcia mieszkańców gminy w zakresie mobilności oraz zapewnienia wsparcia związanego z możliwością rozwijania aktywności w życiu społecznym, zawodowym i publicznym.

Konsultacje pomogą w spójnym i przejrzystym przedstawieniu kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Koncepcja transportu osób z potrzebą wsparcia stanowi obowiązkowy element treści wniosku, który Gmina Wiskitki planuje złożyć w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ogłoszonego projektu pozakonkursowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych w Gminie Wiskitki,
w której dostęp do placówek zdrowia, rehabilitacji, urzędów, placówek edukacyjnych, do zakładów pracy na otwartym rynku pracy, czy też do ośrodków życia społeczno-kulturalnego jest utrudniony.

Jeśli jesteś osobą, która potrzebuje usługi transportowej od drzwi do drzwi – wypełnij ankietę

lub

Jeśli znasz mieszkańca/mieszkankę naszej Gminy, która ma problem ze względu na stan zdrowia w dotarciu do przychodni, apteki, urzędu itp. – poinformuj o trwających konsultacjach i możliwości wypełnienia ankiety.

 

https://wiskitki.bip.net.pl/?a=4468

Skip to content