Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

OGŁOSZENIE

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Konsultacje przeprowadzone będą od 16 stycznia 2024 r. do 22 lutego 2024 r. w postaci:

  1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

 

Formularz dostępny będzie:

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@wiskitki.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki
  • bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki (biuro podawcze) w godzinach pracy Urzędu.

 

  1. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/Htfx5fJHwz

 

  1. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Spotkanie odbędzie się w dniu 9 lutego 2024 roku o godz. 12:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 7 lutego 2024 roku klikając w podany link: https://forms.office.com/e/tn8gQdTBgC. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu uchwały można składać do 22 lutego 2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta i Gminy w Wiskitkach.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://wiskitki.bip.net.pl/ i stronie https://wiskitki.pl/ oraz dostępne na żądanie osób zainteresowanych w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki:

  1. projekt Uchwały Rady Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami,
  2. formularz zgłaszania uwag.
Skip to content