Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji zadań z zakresu polityki senioralnej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej opracowany został projekt „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”.

 

Na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na przeprowadzenie konsultacji społecznych ww. projektu Programu, które odbędą się w terminie od 27 lutego 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r.

 

W związku z powyższym udostępniamy informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych oraz projekcie Programu wraz z formularzem konsultacji społecznych.


Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 dla województwa mazowieckiego

Formularz konsultacji projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”

Skip to content