Konsultacje społeczne Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego

Szanowni Państwo,

W linku podanym poniżej można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji społecznych Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Uwagi mogą dotyczyć:

– Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji CPK

– Atlasu map przebiegu korytarzy kolejowych

– Atlasu map przebiegu korytarzy drogowych

 

Pomimo braku wskazania koncepcji wariantów przebiegu tras drogowych i kolejowych na terenie Gminy Wiskitki, zachęcamy do zgłaszania uwag !!!

 

Uwagi można zgłaszać do 10 marca 2020r.

 

 

https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl?fbclid=IwAR1o4ckEdcQlkx_MpKRri0YRdGz4qr-WWh9SAWm8_bw2LkFBeoPe5i3nPig

Skip to content