Konsultacje uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy

Szanowni Państwo,

Od dzisiaj do dnia 30 listopada 2018 roku trwają konsultacje uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach.

Szczegóły w Biletynie Informacji Publicznej Gminy Wiskitki

Skip to content