Konsultacje uchwały

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki zarządza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Wiskitki, których przedmiotem jest „Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości”.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 17.06.2021 roku do 22.06.2021 roku do godziny 16.00 w granicach administracyjnych Gminy Wiskitki.

Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Gminy Wiskitki i skierowane będą do mieszkańców Gminy Wiskitki. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które ukończyły 18 rok życia i stale zamieszkują teren Gminy Wiskitki .Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach, może tylko jeden raz wyrazić swoją opinię w konsultowanej sprawie, określonej.

ZARZĄDZENIE Nr 83 z dnia 10.06.2021 r.- konsultacje społeczne

Załącznik nr 1 ( formularz – PDF)

Załącznik nr 1 ( formularz – WORD)

 

Skip to content