Konsultacje w sprawie zmiany statutów sołectw

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki dotyczące konsultacji projektów  uchwał zmieniających  uchwały w sprawie Statutów Sołectw Gminy Wiskitki.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki przedstawia do konsultacji projekty uchwał Rady Miasta i Gminy Wiskitki zmieniające uchwały w sprawie Statutów Sołectw Gminy Wiskitki.

Termin  konsultacji: 26 września 2022r. – 26 października 2022r., godz. 16:oo

Konsultacje obejmują swym zasięgiem teren Gminy Wiskitki.

Uwagi do przedłożonego projektu sporządzone w formie pisemnej – przy wykorzystaniu formularza konsultacji – można przekazywać w terminie do dnia  26 października  2022r.  do godz. 16:oo.:

  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki;
  • bezpośrednio w   godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki;
  • drogą mailową na adres: anna.jakubowska@wiskitki.pl (skan podpisanego formularza).

Formularze, które wpłyną po terminie konsultacji, nie będą uwzględniane.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu zebrania uwag zainteresowanych osób fizycznych i prawnych w sprawie poddanej konsultacjom.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Wiskitki.

Zarządzenie Nr 97 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dn. 19.09.2022r. – konsultacje proj. uchwał – zm. Statutów Sołectw

załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 97 – formularz konsultacji

zał. 1.25 – zm. Statutu Soł. Oryszew-Osada

zał. 1.24 – zm. Statutu Soł. Nowy Oryszew

zał. 1.23 – zm. Statutu Soł. Nowy Drzewicz

zał. 1.22 – zm. Statutu Soł. Nowe Kozłowice

zał. 1.21 – zm. Statutu Soł. Nowa Wieś

zał. 1.20 – zm. Statutu Soł. Morgi

zał. 1.19 zm. Statutu Soł. Miedniewice

zał. 1.18 zm. Statutu Soł. Łubno

zał. 1.17 zm. Statutu Soł. Kamionka

zał. 1.16 zm. Statutu Soł. Józefów

zał. 1.15 zm. Statutu Soł. Jesionka

zał. 1.14 zm. Statutu Soł. Janówek

zał. 1.13 zm. Statutu Soł. Hipolitów

zał. 1.12 zm. Statutu Soł. Guzów-Osada

zał. 1.11 zm. Statutu Soł. Guzow

zał. 1.10 zm. Statutu Soł. Franciszków

zał. 1.9 zm. Statutu Soł. Feliksów

zał. 1.8 zm. Statutu Soł. Działki

zał. 1.7 zm. Statutu Soł. Duninopol

zał. 1.6 zm. Statutu Soł. Czerwona Niwa-Parcel

zał. 1.5 zm. Statutu Soł. Czerwona Niwa

zał. 1.4 zm. Statutu Soł. Cyganka

zał. 1.3 zm. Statutu Soł. Babskie Budy

zał. 1.2 zm. Statutu Soł. Antoniew

zał. 1.1 zm. Statutu Soł. Aleksandrów

zał. 1.38 – zm. Statutu Soł. Wola Miedniewska

zał. 1.37 – zm. Statutu Soł. Wiskitki

zał. 1.36 – zm. Statutu Soł. Tomaszew

zał. 1.35 – zm. Statutu Soł. Stary Drzewicz

zał. 1.34 – zm. Statutu Soł. Starowiskitki

zał. 1.33 – zm. Statutu Soł. Starowiskitki-Parcel

zał. 1.32 – zm. Statutu Soł. Stare Kozłowice

zał. 1.31 – zm. Statutu Soł. Sokule

zał. 1.30 – zm. Statutu Soł. Smolarnia

zał. 1.29 – zm. Statutu Soł. Różanów

zał. 1.28 – zm. Statutu Soł. Prościeniec

zał. 1.27 – zm. Statutu Soł. Popielarnia

zał. 1.26 – zm. Statutu Soł. Podoryszew

Skip to content