Konsultacje “Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiskitki na lata 2021 – 2028”

Od 9 do 15 grudnia 2020 roku potrwają konsultacje w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiskitki na lata 2021 – 2028”.

Widok na Wiskitki z lotu ptaka.

Będą polegały na zebraniu opinii w sprawie projektu. Uwagi i opinie należy zgłaszać w formie pisemnej (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia) w sekretariacie Urzędu Gminy Wiskitki (pokój nr 19) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wiskitki.pl.

Skip to content