Konsultacje ws. zmiany Statutu Gminy Wiskitki

Szanowni Mieszkańcy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Wiskitki

Data zakończenia konsultacji: 28 września 2018r.
Konsultacje obejmują swym zasięgiem teren gminy Wiskitki.
Uwagi do przedmiotowego projektu sporządzone w formie pisemnej przy wykorzystaniu formularza konsultacji można przesłać w terminie do dnia 28 września 2018 r.
– na adrese mail: Anna.Jakubowska@wiskitki.pl (skan podpisanego formularza)
– na adres:Urząd Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki (decyduje data wpływu)

Szczegółowe dokumenty dostępne TUTAJ

Skip to content