Konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Wiskitki projektu uchwały zmieniającej załącznik do uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2017 r.

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż w terminie od 12 czerwca 2017 r. do 07 lipca 2017 r. trwać będą konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Wiskitki projektu  uchwały zmieniającej załącznik do uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2017 r. Celem prowadzonych konsultacji jest zebranie opinii w sprawie ww. zmiany.

Opinie można składać w pokoju nr 19 (Sekretariat) Urzędu Gminy Wiskitki w godzinach:

poniedziałek, środa i czwartek: 8.00-16.00,  wtorek: 8.00-17.00, piątek: 8.00-15.00.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacją TUTAJ oraz składania opinii.

Skip to content