Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Wiskitki projektu uchwały dotyczącej określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Wiskitki na rok szkolny 2021/2022.

Konsultacje rozpoczną się w dniu 11 czerwca 2021 r. i będą trwały do 18 czerwca  2021r. Będą polegały na zebraniu opinii w sprawie wyżej wymienionego projektu.

Projekt uchwały w sprawie  określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Wiskitki na rok szkolny 2021/2022 dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Ewentualne uwagi i opinie należy zgłaszać w formie pisemnej (zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (pokój nr 19) w dniach 11.06.2021 r. – 18.06.2021 r. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gce@gcewiskitki.pl.

Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

Skip to content