Koordynator ds. Sportu w Gminie Wiskitki

Szanowni Państwo,

zapraszamy do odwiedzenia strony Koordynatora ds. Sportu w Gminie Wiskitki na portalu Facebook. Strona docelowo skupiać się będzie na śledzeniu i propagowaniu wszelkiej aktywności sportowej na terenie Gminy Wiskitki.

Do obowiązków koordynatora sportu należy między innymi: koordynacja wszelkich działań w sporcie szkolnym na terenie gminy Wiskitki, pomoc klubom sportowym z terenu gminy Wiskitki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i dotacji, popularyzowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych wśród młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wiskitki, organizowanie imprez, turniejów, mistrzostw sportowych na obiektach sportowych na terenie gminy Wiskitki.

Jeśli ktoś z Państwa ma pomysł na działania w zakresie sportu, zapraszamy do kontaktu:

mrowkamariusz@o2.pl.


 

Link do strony.

 

Skip to content