Korpus wsparcia dla seniorów

Powstaje system wsparcia dla osób starszych w czasie pandemii – program Solidarnościowy  Korpus Wsparcia Seniorów. W ramach programu zostanie uruchomiona specjalna infolinia dla seniorów – 22 505 11 11 (koszt połączenia wg stawek operatora).

Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię. Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który skontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy.

W takie wsparcie seniorów będą zaangażowani wolontariusze, organizacje pozarządowe,
 a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Jak pomagać?

Jeśli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym, zgłoś się.

Zadzwoń na infolinię.

Wypełnij ankietę dostępną na stronie: www.wspierajseniora.pl

Przyjdź do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie – ich lista znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat

Jak skorzystać ze wsparcia?

Udzielanie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa koszty ewentualnych zakupów.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Skip to content