Korytarze kolejowe jak najdalej od Miasta i Gminy Wiskitki

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki, w ślad za działaniami podjętymi w związku z propozycją przerzucenia linii kolejowej z terenów Jaktorowa na tereny Gminy Wiskitki, wystosował pismo informacyjne, które zostało przesłanie do Spółki CPK oraz firmy projektowej Egis Poland Sp. z. o.o.

Obecnie koncentrujemy się na działaniach mających na celu wyeliminowanie korytarzy kolejowych z terenu Miasta i Gminy Wiskitki, na ile to możliwe.     

Zaproponowany przez Jaktorów wariant kolejowy nie jest ujęty w jakimkolwiek dokumencie planistycznym, np. Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, Planie Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego czy Koncepcji Rozwoju Kraju. Takie rozwiązanie nigdy nie było brane pod uwagę przez projektantów. W tej sprawie prowadzimy rozmowy z samorządami, stowarzyszeniami oraz komitetami z terenu Powiatu Żyrardowskiego.     

Zachęcamy mieszkańców Gminy Wiskitki do wyrażania swojego stanowiska w tym temacie przesłanie go bezpośrednio do Spółki CPK.

Podkreślamy fakt, że wytyczony przez Wójta Gminy Jaktorów wariant nie jest oficjalny i nie podlega procedurze konsultacji społecznych. 

Pismo CPK 11.04

Skip to content