Kraina Rawki podsumowała rok

Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”  podsumowała działania 2021 roku. Pomimo trwającej pandemii rok był bardzo owocny.

Wydane zostały, między innymi, cztery biuletyny i udało się  rozliczyć i zakończyć trzy projekty grantowe: „Stworzenie obiektów pełniących funkcję lokalnych muzeów”, „Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych na obszarze LGD „Kraina Rawki”” oraz „Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych na terenie działania LGD “Kraina Rawki””. W ramach projektów zostały zrealizowane zadania takie jak stworzenie lokalnych muzeów, zakup wyposażenia, remonty świetlic wiejskich, budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

Szczegółowe sprawozdanie LGD „Karina Rawki” w załączniku.

Skip to content