Kwarantanna na nowych zasadach

Od 24 października w Polsce obowiązują nowe zasady dotyczące kwarantanny i izolacji. Osoby mieszkające razem z kimś, kto został skierowany przez sanepid na kwarantannę, same nie muszą się jej poddawać.

  • Na kwarantannę kierowane są osoby, które miały kontakt z osobami zakażonymi lub potencjalnie zakażonymi koronawirusem
  • Zarówno kwarantanna, jak i izolacja, trwa teraz 10 dni, jeśli dana osoba nie ma objawów
  • Osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie

Przypomnijmy: czym innym jest kwarantanna, a czym innym izolacja. Izolacji poddawani są pacjenci z potwierdzonym już pozytywnym wynikiem na obecność koronawirusa. Nie mogą nigdzie wychodzić, ani utrzymywać z nikim kontaktu przez 10 dni, jeżeli nie mają objawów COVID-19. Jeśli mają, o okresie izolacji decyduje lekarz, który może ją przedłużyć. Wtedy kończy się ona nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

Jeżeli pacjent trafi do szpitala lub przebywa w izolatorium, o zakończeniu izolacji decyduje natomiast lekarz sprawujący nad nim opiekę. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów choroby.

 

Kto na kwarantannę, a kto jej może uniknąć?

Kwarantannę natomiast nakłada sanepid na te osoby, które mogły być narażone na zakażenie. Obecnie trwa ona 10 dni, a osoby na nią skierowane nie są kierowane na testy, jeśli nie mają objawów.

Jeśli nie mieliśmy bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, nie zostaniemy skierowani na kwarantannę.

Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie same nie podlegają już kwarantannie.

W czasie kwarantanny nie można opuszczać domu, bez wyjątków: nie można wyjść na spacer z psem, do sklepu czy do lekarza. Te czynności są zakazane.

Osoby objęte kwarantanną powinna odwiedzać policja i sprawdzać, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają, może zostać nałożona kara do 30 tys. zł.

Źródło: onet.pl

Skip to content