LIV Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki w dniu 04 października 2023r. o godz. 13:00

Zapraszam na LIV Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 04 października 2023r. o godz. 13:oo.

Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (ul. Kościuszki 1; 96 – 315 Wiskitki).
/Sesja zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.)./

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2023.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego.
  5. Zakończenie obrad.
Skip to content