Lokal w Guzowie do użyczenia

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność Gminy Wiskitki. Przedmiotem użyczenia jest pomieszczenie, położone w budynku nr 2 przy ul. Ogińskiego w miejscowości Guzów. Lokal ma powierzchnię blisko 124 m/kw i będzie wykorzystywany na prowadzenie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Guzowie Guzowianki w celu realizacji jego celów statutowych.

Zarządzenie 42

Załącznik do zarządzenia 42

Skip to content