Lokale dla emerytów i stowarzyszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki podaje  do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonych  do użyczenia, stanowiących własność Gminy Wiskitki. Przedmiotem użyczenia są pomieszczenia położone w budynku nr 34 przy ul. Plac Wolności w miejscowości Wiskitki, posadowionym na działce ewidencyjnej nr 374.

Lokal o powierzchni 37,47 m/kw będzie wykorzystywane na prowadzenie działalności stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”. Drugi z lokali, o powierzchni 25,37 m/kw będzie wykorzystywany na prowadzenie działalności Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wiskitkach.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

Zarządzenie Kuźnia i Emeryci

Załącznik do zarządzenia Kuźnia i Emeryci

Skip to content