Lokale i działki użyczone

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność Gminy Wiskitki. Użyczono trzech działek i dwóch lokali. Szczegóły w ogłoszeniu oraz zarządzeniu.

Skip to content