Lokalny Program Rewitalizacji – kolejny etap konsultacji społecznych

WÓJT GMINY WISKITKI

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki.

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze i społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.

Celem opracowania dokumentu jest zwiększenie możliwości aplikowania o środki finansowe z funduszy unijnych.

Materiał związany z przedmiotem konsultacji, tj. projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki do roku 2023, jest dostępny:

  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiskitki – wiskitki.pl, w zakładce „Lokalny Program Rewitalizacji” oraz na stronie podmiotowej gminy w BIP.
  • w Urzędzie Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, I piętro, pokój 14,
    w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi, opinie i propozycje zbierane są w formie papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag od 14 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r.

Wypełnione formularze konsultacji można przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres kozbial@wiskitki.pl,
  • osobiście lub korespondencyjnie do Urzędu Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki.

W ramach procesu konsultacji społecznych, zostaną również przeprowadzone w dniu
23 marca 2018 r., w Urzędzie Gminy Wiskitki spotkania z trzema grupami uczestników – z przedstawicielami:

Sektora publicznego:

  • pracownicy Urzędu Gminy, przedstawiciele jednostek podległych Gminy Wiskitki –
    godzina 14.30
  • Radni i Sołtysi – godzina 15.30

Sektora gospodarczego (przedsiębiorcy) – godzina 16.15

Sektora społecznego (mieszkańcy, NGO) – godzina 17.00

Ostatnim elementem konsultacji społecznych będzie spotkanie z interesariuszami obszaru, wyznaczonego jako obszar rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się po zamknięciu etapu zbierania uwag i opinii, lecz nie później niż do 5 kwietnia 2018 r. Informacje w tym zakresie zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkujące teren Gminy Wiskitki.

 

Zapraszam wszystkich do udziału w konsultacjach społecznych

                                                                      

Wójt Gminy Wiskitki

Franciszek Grzegorz Miastowski

 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

LPR Wiskitki 14.03.2018

Formularz zgłaszania uwag LPR Wiskitki

Skip to content