Łukasz Choiński wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów do pełnienia funkcji Wójta Gminy Wiskitki

Szanowni Mieszkańcy, 
informujemy, iż w dniem 30 maja 2018 r. Pan Łukasz Choiński został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów do pełnienia funkcji Wójta Gminy Wiskitki.

W dniu 30 maja br. w obecności Pani Wiesławy Zdunek – Sekretarza Gminy Wiskitki, Beaty Stępniewskiej – Kierownika Wydziału Organizacyjnego, Pana Franciszka Jankowskiego – Radnego Rady Powiatu Żyrardowskiego, Rafała Mitury – Przewodniczącego Rady Gminy Wiskitki, Radnych Gminy Wiskitki oraz pracowników Urzędu Gminy Wiskitki Pani Marlena Mazurska w imieniu Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów wręczyła Panu Łukaszowi Choińskiemu akt powołania do pełnienia funkcji Wójta Gminy Wiskitki do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

Pani Marlena Mazurska poinformowała zebranych, że “Wojewoda Mazowiecki wnioskiem z dnia 11 maja 2018 r. przekazanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wystąpił o wyznaczenie Pana Łukasza Choińskiego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Wiskitki”. Dodała również, że wniosek został zaakceptowany, a nowy wójt oficjalnie objął urząd od środy 30-go maja.

W swoich słowach Pan Łukasz Choiński zapewnił, że jego celem jest zrównoważony rozwój Gminy Wiskitki, wykorzystanie jej potencjału geograficznego i krajobrazowego. Pan Choiński podkreślił również, że dostrzega i bardzo docenia aktywność społeczną mieszkańców i swojej pracy zamierza ją wspierać. Kończąc swoją wypowiedź dodał, że liczy również na udaną współpracę z Radą Gminy Wiskitki oraz pracownikami Urzędu.

Łukasz Choiński z wykształcenia jest prawnikiem. W ostatnim czasie pełnił funkcję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żyrardowie.

Skip to content