LVII Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na LVII Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023r. o godz. 14:oo.

Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (ul. Kościuszki 1; 96 – 315 Wiskitki).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr LVI/2023 z sesji Rady Miasta i Gminy Wiskitki.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady.
 6. Wnioski i opinie Komisji Rady.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
 11. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2024:
  − odczytanie projektu Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  − odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  − odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
  − dyskusja,
  − głosowanie nad proponowanymi poprawkami,
  − głosowanie projektu Uchwały Budżetowej.
 12. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców Gminy.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie obrad.
Skip to content