LXII Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2024r. o godz. 13:oo.

Zapraszam na LXII Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2024r. o godz. 13:oo.

Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (ul. Kościuszki 1; 96 – 315 Wiskitki).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów nr LVIII/2024, nr LIX/2024, nr LX/2024, nr LXI/2024 z sesji Rady Miasta i Gminy Wiskitki.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady.
 6. Wnioski i opinie Komisji Rady.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 63/IX/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 105/LVI/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 05 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wiskitki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/XXIV/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki dotyczącego obszaru miejscowości Wiskitki, poniżej ulicy Kulinarnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat pomieszczeń zlokalizowanych w budynku stanowiącym własność Gminy Wiskitki przy ul. Plac Wolności 35 w Wiskitkach.
 15. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców Gminy.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie obrad.
Skip to content