Mazowsze aktywizuje sołectwa

Różanów i Guzów – na realizację zadań w tych dwóch sołectwach Gmina uzyskała wsparcie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

W dniu 14 czerwca 2018 r.  w Płocku, Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego,  Pan Łukasz Choiński – wyznaczony do pełnienia funkcji Wójta Gminy Wiskitki oraz Pani Danuta Taras – Skarbnik Gminy Wiskitki podpisali umowy na realizację zadań w Guzowie i Różanowie.

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” to pilotażowy program, na który w 2018 r. roku Samorząd Województwa Mazowieckiego  przeznaczył 6 mln zł. Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł dla jednego zadania.

Dzięki środkom dostępnym w ramach tego instrumentu wsparcia, lokalne wspólnoty za pośrednictwem Gmin będą mogły  realizować różne przedsięwzięcia obejmujące m.in. utrzymanie terenów zielonych, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich, domów kultury, strażnic OSP, obiektów sportowych lub placów zabaw.

W grudniu 2017 roku Wójt Gminy Wiskitki zwrócił się z prośbą do Rad Sołeckich, aby przedstawiły propozycje zadań, które mogłyby być zrealizowane przy wsparciu tego Instrumentu.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy wpłynęło 7 wniosków z sołectw:  Działki, Różanów, Czerwona Niwa, Czerwona Niwa – Parcel, Guzów Osada, Nowy Oryszew i Miedniewice.

Powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Wiskitki Komisja zadecydowała, że Gmina wystąpi o wsparcie na realizację następujących zadań: „Wyposażenie sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Różanów” oraz „Pielęgnacja i przycięcie drzew przy ulicy Łubieńskich.”

W opinii mieszkańców Guzowa kasztany rosnące przy ulicy Łubieńskich są stare i stanowią – szczególnie podczas wietrznej pogody – zagrożenie dla pieszych i przejeżdżających pojazdów. Konary drzew są bardzo kruche, przy niewielkim wietrze łamią się i spadają na ulicę i chodnik, stanowiąc zagrożenie dla pieszych i przejeżdżających pojazdów, wymagają wykonania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, w tym przycięcia.

Natomiast zadanie pt. „Wyposażenie sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Różanów” zostało zgłoszone do realizacji przez Rady Sołeckie trzech sołectw – Różanów, Czerwona Niwa i Czerwona Niwa – Parcel, których mieszkańcy, na mocy zawartego porozumienia pomiędzy sołectwami, mogą korzystać z Sali, znajdującej się w dawnym budynku OSP Różanów. Dzięki dotychczasowemu zaangażowaniu mieszkańców i wsparciu finansowemu Gminy Wiskitki udało się udostępnić do użytku salę, jednakże, aby mogła ona pełnić funkcję społeczno – kulturalną niezbędny jest zakup wyposażenia.

Podsumowując uroczystość podpisania umów, Pan Marszałek Struzik podkreślił, że program ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem i niewykluczone, że będą uruchomione jego kolejne edycje.

W spotkaniu, udział wzięli także Pan Radosław Rybicki – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Pan Tomasz Kominek – dyrektor Delegatury UMWM w Płocku.

[Best_Wordpress_Gallery id=”121″ gal_title=”płock. 14.06.2018″]

Skip to content