Mieszkanie Plus w Gminie Wiskitki

W dniu 3 lipca 2018 r. w Warszawie zostały zorganizowane konsultacje w sprawie rządowego programu Mieszkanie Plus dla przedstawicieli lokalnych władz samorządowych z terenu województwa mazowieckiego.

W spotkaniu wzięli udział: Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera oraz Tomasz Górnicki, Członek Zarządu BGKN, Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz, Dyrektor Biura Wojewody Alicja Walecka, Dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Katarzyna Łuba, Zastępca Dyrektora Biura Inwestycji i Rozwoju Katarzyna Harmata, Dyrektorzy inwestycyjni BGK: Tomasz Dębski, Szymon Ziemski, Rafał Szmigielski, Damian Ponczek, Paweł Kruchlik. Gminę Wiskitki reprezentował Pan Łukasz Choiński – wyznaczony do pełnienia funkcji Wójta Gminy Wiskitki.

W naszej gminie od jesieni 2017 roku trwają rozmowy i są przeprowadzane analizy dotyczące przystąpienia do rządowego programu “Mieszkanie Plus”.

Wstępnie pod uwagę są brane dwie lokalizacje tj.  obok boiska sportowego w Wiskitkach przy ul. Żyrardowskiej oraz obok obecnego targowiska w Wiskitkach przy ul. Spacerowej.

Od wielu lat na terenie gminy nie buduje się budynków mieszkalnych wielorodzinnych o liczbie lokali większej niż 2, a gminne lokale komunalne są w niezadowalającym stanie technicznym. Ponadto, węzeł Autostrady A2 zlokalizowany w Wiskitkach sprawia, że osoby korzystające z niej na co dzień chcą się tu osiedlać, aby skrócić czas dojazdów. Dodatkowo projektowany do wybudowania CPK będzie wymagał zorganizowania infrastruktury towarzyszącej oraz zapewnienia lokali mieszkalnych dla jego pracowników, co również wpłynie na wzrost zainteresowania osiedleniem się w Wiskitkach.

Pakiet Mieszkanie Plus to wsparcie budowy mieszkań na wynajem w przystępnych cenach i czynszach na zasadach rynkowych, także z wykorzystaniem gruntów publicznych. Jego celem jest zwiększenie liczby mieszkań dostępnych dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach, dzięki wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa. Inwestycje w ramach programu realizowane będą na zasadach rynkowych.

Relacja dostępna jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

 

2

Skip to content