Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Starosta Powiatu Żyrardowskiego opublikował ogłoszenie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Przystąpiono do modernizacji obszarów na terenie gminy Wiskitki. Szczegóły ogłoszenia w załącznikach.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo -kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

ogłoszenie Starosty nr 1

ogłoszenie Starosty nr 2

ogłoszenie Starosty nr 3

Skip to content