“Moja Woda” po raz drugi

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie www.portal.wfosigw.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.
  2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 2.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „MOJA WODA  (FORMULARZ WNIOSKU). Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
  4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:

w wersji papierowej do siedziby Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (centrala):

Adres:

ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa

tel. (22) 504 41 00, fax (22) 504 41 39

Obsługuje powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski

Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie

Adres:

ul. Mickiewicza 7, 06-400 Ciechanów

tel. (23) 672 14 69, fax (23) 672 14 69 w. 25

Obsługuje powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski, pułtuski, żuromiński

Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce

Adres:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka

tel. (29) 760 03 32, fax (29) 760 03 32 w. 106

Obsługuje powiaty: miasto Ostrołęka (pow. grodzki), makowski, ostrołęcki, ostrowski, wyszkowski

Wydział Zamiejscowy w Płocku

Adres:

ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock

tel. (24) 231 33 80, fax (24) 231 33 85

Obsługuje powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki

Wydział Zamiejscowy w Radomiu

Adres:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom (zmiana adresu od 16.05.2018 r.)

tel. (48) 360 78 33, 887 448 323, fax (48) 368 00 87

Obsługuje powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński

Wydział Zamiejscowy w Siedlcach

Adres:

ul. Asłanowicza 18, 08-110 Siedlce

tel. (25) 640 43 60, fax  (25) 640 43 65

Obsługuje powiaty: garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.pl

Informacje w sprawie szczegółów Programu – tel. 22 504 41 00

źródło: www.wfosigw.pl

 

Skip to content