“My i Ryby” – konkurs KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Żyrardowie  zaprasza do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu pn. ,, My i Ryby- jak Europejski Fundusz Mirski i rybacki zmienił otoczenie wokół nas”.

Celem II edycji Konkursu jest upowszechnienie wiedzy o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie i przekazanie – zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi – pracy konkursowej, w której przedstawią, jak dzięki projektom realizowanym przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego  Funduszu Morskiego i Rybackiego, zmieniło się codzienne życie i otoczeni wokół nas.

II edycja konkursu organizowana  jest w trzech kategoriach wiekowych dla szkół podstawowych ( klasy 0-3, klasy 4-6, klasy 7-8), branych pod uwagę odrębnie dla każdego  z 16 województw  i będzie trwał  od  21 listopada 2022 do 3 marca 2023 r.

Zdobywcy I, II,III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy, zaś pozostali – wyróżnienia i dyplomy.  Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo w regulaminie konkursu na stronie internetowej  MRiRW.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/Konkurs-myiryby

Skip to content