Na terenie kraju obowiązuje od dziś stopień alarmowy ALFA – CRP

Prezes Rady Ministrów wprowadził na terenie całej Polski stopień alarmowy  ALFA – CRP. Obowiązuje od 5 grudnia do 10 grudnia 2021 roku.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyjaśnia, że wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z organizacją Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 (the UN Internet Governance Forum), który odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Stopień alarmowy CRP jest wprowadzany w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.

Skip to content