Nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027.

W związku z powyższym, na prośbę Urzędu Marszałkowskiego przekazujemy Mieszkańcom informację wraz z załącznikami.

Nabór będzie przeprowadzony w terminie od 15 do 24 listopada 2022 r.

Skip to content