Nabór wniosków w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Nabór wniosków w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Nabór wniosków będzie trwał od 16.01.2023 r. do 28.02.2023 r.

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Wiskitki do Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.: „Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, Burmistrz Miasta i Gminy w Wiskitkach informuje o możliwości składania wniosków o przystąpienie do tego programu.

Wnioski będą obejmować odbiór odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów bezpośrednio od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

UWAGA! Włóknina używana do przykrywania ziemniaków i warzyw nie jest brana pod uwagę w tym programie.

Nabór wniosków będzie trwał od 16.01.2023 r. do 28.02.2023 r.

Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu (limit odpadów objętych dofinansowaniem).

Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie powinni zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki. Wzór wniosku można pobrać w tut. urzędzie w biurze podawczym na parterze oraz na stronie internetowej www.wiskitki.pl.

UWAGA! Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Wiskitki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przypadku nie otrzymania dofinansowania wnioski nie będą podlegały realizacji. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy Wiskitki.

Wniosek folia – PDF

Wniosek folia – WORD

Skip to content