Nabory do szkół i przedszkoli

Od 26 lutego rusza rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki. 

Czas na złożenie wniosku jest od 26 lutego do 20 marca 2024 roku.

Dokładny harmonogram określony jest w: Zarządzenie nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 22 stycznia 2024 roku

Szczegółowe kryteria naboru określa uchwała nr 3/XXVIII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 13 lutego 2017 roku oraz załączniki do niej.

 

Skip to content