Negatywne stanowisko w sprawie kolei dużych prędkości

Do Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki wpłynął wniosek firmy IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. działającej na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o.. W ramach umowy nr U/11/KRI/0100010/21 z dnia 07.06.2021 r. na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami studium wykonalności dla Projektu pn. „00100010 Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcina w obrębie Węzła kolejowego CPK”. Wniosek dotyczy dokonania klasyfikacji na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania terenu oraz ustalenia dopuszczalnych poziomów hałasu na dwóch wariantów przebiegu linii kolejowej. Poniżej, informacyjnie publikujemy mapy orientacyjne ze wskazaniami wariantów inwestycji wraz z obszarem analiz – buforem 500m od inwestycji.

Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki w tej sprawie pozostaje niezmienne:

Negatywnie opiniuję przebieg wskazanych wariantów linii kolejowych na terenie Gminy Wiskitki, wyrażam swój przeciw w tej sprawie z uwagi na przesiedlenia mieszkańców, bliskość zabudowy mieszkaniowej i obiektów zabytkowych, duże natężenie hałasu wpływające negatywnie na społeczność naszej gminy, podział przestrzenny, który zahamuje rozwój gminy oraz znacznie utrudni wykorzystanie nieruchomości.  

Poniżej mapa poglądowa oraz zbliżenia jej poszczególnych fragmentów.

Mapa poglądowa

Fragment nr 1

Fragment nr 2

Fragment nr 3

Fragment nr 4

Fragment nr 5

Fragment nr 6

Fragment nr 7

Skip to content