Nic o Nas bez Nas!

Cały czas trzymamy rękę na pulsie w sprawie budowy linii 2 x 400 kV Kozienice-Ołtarzew. Przedstawiciele naszej gminy na czele z wójtem Franciszkiem Grzegorzem Miastowskim gościli wczoraj na sesji Sejmik Województwa Mazowieckiego, który rozpoczyna prace nad zmianami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Radni wojewódzcy, podczas poniedziałkowego posiedzenia sejmiku, podjęli decyzję o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Jak argumentują jest konieczność wprowadzenia zmian wynika z pojawienia się nowych regulacji prawnych oraz potrzeby aktualizacji kierunków polityki przestrzennej województwa pod kątem nowych zadań i wyzwań rozwojowych.

Aktualizacją planu objęto też przebieg linii wysokiego napięcia w tym planowaną linię energetyczną 2 x 400 kV Kozienice – Ołtarzew, w związku z czym na posiedzenie przybyli mieszkańcy, protestujących przeciwko tej inwestycji. Było nas słychać i widać. Głos zabierali zarówno samorządowcy ale też i mieszkańcy, którzy po raz kolejny dali odczuć że mieszkańcy gminy Wiskitki nie zgadzają się na budowanie linii energetycznej nad ich głowami.

Teraz bacznie przyglądać będziemy się pracom Sejmiku Województwa Mazowieckiego i proponowanym zmianom w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. Po raz kolejny głośno i wyraźnie powiemy – NIE DLA LINII 2 x 400 kV W GMINIE WISKITKI !!!

2

Skip to content