Niepodległość uczczono w Guzowie

W Guzowie odbyły się tegoroczne obchody Święta Niepodległości. Obostrzenia związane z pandemią  zmusiły do ograniczenia liczby uczestników. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz Gminy Wiskitki oraz mieszkańcy.

Przed godziną jedenastą, przy OSP Guzów odbyła się pierwsza część obchodów. Wciągnięto flagę RP na maszt. Muzycy odegrali hymn RP oraz kilka pieśni patriotycznych. Przy akompaniamencie orkiestry dętej OSP Wiskitki uczestnicy przeszli do kościoła w Guzowie. Mszę w intencji Ojczyzny odprawił  ks. Robert Sumińki, proboszcz guzowskiej parafii. Podkreślał znaczenie słuchania Słowa Bożego, które prowadzi do pojednania i wzajemnego zrozumienia. Dziękował też za wyróżnienie Guzowa poprzez organizację obchodów właśnie tutaj.

Do słów Jana Pawła II nawiązał Rafał Mitura, wójt gminy Wiskitki. Przypomniał słowa Papieża Polaka, który mówił, że patriotyzm to umiłowanie wszystkiego co ojczyste.

Ojczystej historii, tradycji, języka, kultury. Patrząc na współczesną historię Polski, na to co dzieje się wokół nas, umiłowanie, kochanie ojczyzny musi się wyrażać nie tylko słowem ale przede wszystkim czynem. Dawniej patriotami nazywano wszystkich, którzy ginęli dla ojczyzny. Kim jest współczesny patriota? Czym jest patriotyzm? Myślę, że dziś patriota to ten, który zachowuje takie wartości jak Bóg, honor, ojczyzna i rodzina. Patriota to ten, kto o nich świadczy – mówił Rafał Mitura.

Dziękował wszystkim, którzy wzięli udział w obchodach. Niestety tegoroczne obchody Święta Niepodległości były okrojone ze względu na obowiązujące obostrzenia. Poczty sztandarowe reprezentowały poczty OSP Guzów oraz Urzędu Gminy Wiskitki. W uroczystościach wzięli również udział radni Rady Gminy w Wiskitkach oraz mieszkańcy.

Tekst i fot. jp, UG Wiskitki

Skip to content