Nieruchomość do wydzierżawienia w Hipolitowie

Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 23.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Wiskitki przeznaczonych do wydzierżawienia

Treść zarządzenia dostępna jest również w Biuletynie Informacji Publicznej 

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia dz. 92_2 Hipolitów-1

Skip to content