Nowe kwoty przychodu decydują o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczenia emerytalno-rentowego z KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 grudnia 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z tyt. wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego ( np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zwieszenie świadczenia emerytalno-rentowego.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 17 listopada 2020 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z III kwartał 2020 r. (5.168,93 )

Od 1 grudnia 2020 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/ zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3.618 zł 30 gr.
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6.719 zł 70 gr.
Skip to content