Nowelizacja ustawy ws. CPK

Informacja od Rady Społecznej ds. CPK:

W dniu 7 września 2020 Rada Społeczna ds. CPK otrzymała od spółki Centralny Port Komunikacyjny projekt zmian do ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym z dnia 10 maja 2018 .
Dokument ten zawiera szereg istotnych uregulowań, zwłaszcza dla właścicieli nieruchomości, które w przyszłości mogą zostać przeznaczone na potrzeby planowanego CPK.
Przekazujemy Państwu otrzymany projekt abyście Państwo mogli się z nim zapoznać i zgłosić do nas swoje uwagi.
Prosimy o zgłaszanie uwag na adres: rada@spoleczna.net do 18 września 2020, do godziny 10.00.
Na podstawie tych konsultacji oraz pracy własnej Rada Społeczna ds. CPK przygotuje zbiorczy dokument z uwagami do otrzymanego projektu oraz przekaże pisemną odpowiedź spółce Centralny Port Komunikacyjny.

nowelizacja uCPK – wyciąg dla Rady Społecznej

Skip to content