Nowy samochód dla OSP w Guzowie

Już za kilka godzin jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Guzowie otrzyma nowy samochód, dzięki któremu akcje ratownicze będą przebiegać jeszcze sprawniej.

Na początku sierpnia 2018 r. OSP w Guzowie, we współpracy z Urzędem Gminy Wiskitki, ogłosiło przetarg na dostawę „Lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Guzowie”. Łączny, planowany koszt zakupu samochodu wynosi 400 000 zł. Druhowie z Guzowa pozyskali dotację na łączną kwotę 380 000 złotych. Środki pozyskane przez OSP pochodzą z dwóch źródeł:

  • 180 000 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • 200 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pozostałą część – 20 000 złotych, na wniosek wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Wiskitki Łukasza Choińskiego wyasygnowała Rada Gminy z budżetu Gminy Wiskitki. Pracownicy Urzędu Gminy zapewnili również pomoc przy składaniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Skip to content