Nowy sprzęt dla OSP Działki

Dzięki uzyskaniu przez OSP w Działkach dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozyskanych w ramach realizacji zadania pn: „Zakup Sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Działkach”

Druhowie zakupili 10 hełmów bojowych wraz z kominiarkami.

Zakup zrealizowano za kwotę 22 100,00 zł w tym:

  – 20 000,00 zł stanowiły środki pozyskane w ramach dofinansowania z WFOŚiGW,

–     2 100,00 zł środki własne OSP Działki.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i nieocenioną pomoc w uzyskaniu ww. środków Panu Rafał Mitura – Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki oraz Ministrowi Maciej Małecki, który aktywnie wspiera działania Naszej Jednostki. Dziękujemy za profesjonalną współpracę przy realizacji zadania Pracownikom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod przewodnictwem Pana Marka Ryszki – Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Zakupiony sprzęt, z powodu wyeksploatowania obecnie używanych hełmów był niezbędny. Nowe hełmy umożliwią spełnienie stawianych przed OSP wymagań oraz poprawią bezpieczeństwo ratowników podczas prowadzonych działań ratowniczych.

Skip to content