Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja 2017 r. w Miedniewicach odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Obchody rozpoczęły się wciągnięciem – przy dźwiękach hymnu Polski – flagi narodowej na maszt przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedniewicach, następnie w uroczystym korowodzie, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wiskitki na czele z Orkiestrą OSP Wiskitki przemaszerowały do Sanktuarium Matki Boskiej Świętorodzinnej Pani Mazowsza, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny.

Ksiądz proboszcz o. Jan Krzysztof Oniszczuk w wygłoszonej homilii podkreślił historyczne znaczenie aktu Konstytucji uchwalonej w 1791 roku, zatrzymując się jednocześnie nad pojęciami patriotyzmu i tożsamości narodowej oraz nad tym, jak powinny być rozumiane te pojęcia i jak ludzie wierzący powinni przejawiać je w swoich postawach.

Dzień 3 Maja to nie tylko rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, to też Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, które zostało ustanowione w 1920 roku  po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Upamiętnia ono śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, który podczas potopu szwedzkiego powierzył Polskę opiece Matki Bożej. Od 1924 roku jest obchodzone w dniu 3 maja tak aby podkreślić związek tego święta z pierwszą polską Konstytucją uchwaloną 3 maja 1791 r., która wypełniła w swoich założeniach część ślubowań Jana Kazimierza, tj. wzięcie pod opiekę ludu polskiego i zaprowadzenie sprawiedliwości społecznej.

W związku z tym, homilia wygłoszona przez o. Jana Oniszczuka zawierała przykłady cudów, jakie miały miejsce za wstawiennictwem Matki Boskiej podczas wojen i bitew, gdy sytuacja wydawała się przegrana, miały miejsce wydarzenia, które z punktu widzenia ludzkiego rozumowania nie miały prawa zaistnieć.

Na zakończenie Mszy Świętej przemówienie wygłosił Pan Franciszek Grzegorz Miastowski – Wójt Gminy Wiskitki, który określił Konstytucję z 3 Maja „tryumfem polskiego konstytucjonalizmu i zwycięstwem ludzi, którzy chcieli państwa silnego oraz nowoczesnego”. Pan Wójt w swoim wystąpieniu podkreślił, że wartości zawarte
w Konstytucji, tj. wolność wyznania, równość prawa, tolerancja i podział władzy – powinny być fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zaś dla każdego obywatela – najważniejszym wyrazem miłości do ojczyzny, którą wspólnie budujemy dla lepszej przyszłości.

Pan Wójt w swoim przemówieniu bardzo silny akcent położył na potrzebę budowania mostów porozumienia i wykazywaniu determinacji w przekazywaniu młodemu pokoleniu należytej wiedzy i prawdy o Ojczyźnie oraz właściwych postaw moralnych. W tym miejscu powołał się na postaci wielkich Polaków – Patronów naszej Ojczyzny – Św. Jana Pawła II, Sługę Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę, którzy uczyli nas rzetelnej pracy, odpowiedzialności wobec siebie, drugiego człowieka i Ojczyzny.

Pan Wójt Miastowski, odniósł się również do Święta Matki Boskiej Królowej Polski wyrażając ufność w Jej wsparcie i wypraszanie łask, abyśmy dobrze wypełniali swój obowiązek wobec naszej Ojczyzny.

Podsumowując, Pan Wójt zacytował myśl Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego: „Możemy mieć szacunek dla wielu zdobyczy innych narodów, ale wierności ślubowaliśmy naszej polskiej Ojczyźnie. I tej wierności Ojczyźnie polskiej, kulturze narodowej, kulturze chrześcijańskiej w naszej polskiej ziemi dochowamy (…)”

Ponadto, pamiętając, że 4-go maja jest obchodzony Dzień Strażaka, Pan Wójt Miastowski złożył druhom ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych podziękowania i życzenia z okazji Święta „Rycerzy Świętego Floriana”.  Składając życzenia podkreślił, że to dzięki ich ciężkiej służbie i bohaterskiej postawie możemy czuć się bezpiecznie i liczyć na pomoc w każdej sytuacji i właśnie dlatego należy oddać im hołd za ich poświęcenie i gotowość do niesienia ratunku.

Ostatnim, ale równie ważnym i podniosłym punktem uroczystości było wręczenie przez Pana Wójta Gminy Wiskitki medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznak „Za wysługę lat” druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wiskitki.

 

Tekst przemówienia Pana Franciszka Grzegorza Miastowskiego – Wójta Gminy Wiskitki

 

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”43″ gal_title=”226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”]

Skip to content