Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Jak każdego roku, również i w tym uroczyście uczciliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

227 rocznica przypada na rok, w którym Polska świętuje 100-lecie odzyskania niepodległości. Jest to przejmująca jest symbolika tych dat, ponieważ to właśnie uchwalenie Konstytucji 3 Maja jako wyraz dążenia do wolności i niepodległości, stało się przyczyną kolejnych rozbiorów Polski.

Gminne uroczystości odbyły się w Wiskitkach i rozpoczęły się od podniesienia Flagi Państwowej na maszt. W asyście pocztów sztandarowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wiskitki oraz Orkiestry OSP Wiskitki biało-czerwona flaga dumnie zawisła nad naszą Gminą.

W przemówieniu skierowanym do zebranych, Pani Wiesława Zdunek  – Sekretarz Gminy Wiskitki bardzo mocno podkreśliła fakt, iż to dzięki patriotycznym postawom wielkich i odważnych Polaków, dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce i możemy godnie czcić ich pamięć oraz wspominać te piękne wydarzenia, jakie miały miejsce w dziejach naszego narodu.

Historia naszego kraju od zarania dziejów – z jednej strony – jest przepełniona bólem rozdarcia, wojen, ataków obcych mocarstw i zdrad dokonywanych na naszym narodzie, ale z drugiej – jest wypełniona miłością, rycerskością i honorem wielkich patriotów, dla których Polska to nie tylko miejsce na mapie – to istota życia, to biało – czerwone barwy, to biały orzeł w koronie, to polski język, to polska tożsamość i polskie dziedzictwo kulturowe.

W swoich słowach Pani Sekretarz zwróciła również uwagę, że wolność nie jest nam dana, ale wolność jest nam zadana. Każdego dnia swoim życiem musimy pokazywać, że jako naród jesteśmy jej godni.

Dzień 3 Maja to nie tylko rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, to też Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, które zostało ustanowione w 1920 roku  po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Upamiętnia ono śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, który podczas potopu szwedzkiego powierzył Polskę opiece Matki Bożej. Od 1924 roku jest obchodzone w dniu 3 maja tak aby podkreślić związek tego święta z pierwszą polską Konstytucją uchwaloną 3 maja 1791 r., która wypełniła w swoich założeniach część ślubowań Jana Kazimierza, tj. wzięcie pod opiekę ludu polskiego i zaprowadzenie sprawiedliwości społecznej.

Kończąc swoje wystąpienie Pani Sekretarz  nawiązała do  obchodzonego dzień wcześniej  – Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, w którym  w szczególny sposób manifestujmy szacunek i miłość do naszych narodowych barw.

W tym miejscu zwróciła się do przedstawicieli pocztów sztandarowych szkół i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – przyjmijcie proszę od Samorządu Gminy Wiskitki biało – czerwoną flagę. Niech dumnie powiewając zawsze przypomina o nadrzędnych wartościach, które Wy – poprzez swoją działalność – krzewicie wśród mieszkańców Naszej Gminy.

Podczas uroczystości Samorząd Gminy Wiskitki reprezentowali również: Pani Beata Stępniewska, Pan Rafał Mitura – Przewodniczący Rady Gminy  Wiskitki oraz Radni: Agnieszka Szymańska, Leszek Kopczewski, Andrzej Lemański oraz Andrzej Ciesielski.

Składamy serdeczne podziękowania ks. Proboszczowi Witoldowi Okrasie za odprawienie przepięknej i uroczystej Mszy Świętej w intencji naszej Ojczyzny oraz  wszystkim uczestnikom uroczystości upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Dziękujemy, ze wspólnie oddaliśmy hołd Wielkim Polakom oraz zamanifestowaliśmy przywiązanie do fundamentalnych wartości takich jak Bóg Honor i Ojczyzna.    

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”107″ gal_title=”3 Maja 2018″]

 

 

 

Skip to content