Obchody 3 Maja w Miedniewicach

W Miedniewicach odbyły się gminne obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na terenie OSP Miedniewice, przy asyście pocztów sztandarowych Gminy Wiskitki oraz OSP Miedniewice i dźwiękach Hymnu RP odegranego przez Orkiestrę Dętą OSP Wiskitki wciągnięto flagę państwową na maszt.

Druga część uroczystość odbyła się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach. Mszę w intencji Ojczyzny celebrował proboszcz – ojciec dr Remigiusz Trocki. W kazaniu przypominał, że Bóg powinien być w życiu każdego człowieka.

Niezależnie co się dzieje jest Bóg, który ma nad tym pieczę, czuwa – mówi proboszcz.

Przypominał, że najważniejsze, co zostawił nam Jezus to jego matka – Maryja.

Maryja musi być czymś ważnym na drodze życia duchowego. Chcę abyście Jej zaufali, zawierzali – apelował kapłan.

Kilka słów do zebranych wygłosił też Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki – Rafał Mitura. Przypomniał o trzech świętach, które rozpoczynają maj – Święcie Pracy, Święcie Flagi oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dzień 3 Maja to jeden z tych dni w polskim kalendarzu, kiedy szczególnie mocno uświadamiamy sobie jaką wartość ma własne, suwerenne państwo. Wspominamy patriotyczny zryw naszych przodków, którzy u schyłku osiemnastego wieku podjęli dzieło naprawy Rzeczypospolitej – mówił burmistrz.

tekst i fot. jp, UMiG Wiskitki

Skip to content