Obowiązek zgłaszania do gminy stwierdzonej obecności w środowisku inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla unii/polski

Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 07.06.2022 r. znak WPN-I.600.41.2022.MD w sprawie konieczności zgłaszania do gminy stwierdzonej obecności w środowisku inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski oraz informacji na temat możliwości przetrzymywania IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub Polski oraz wykonania innych czynności podlegających zakazom w stosunku do IGO w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dokument WPN-I.600.41.2022.MD.BES

Załącznik numer 3 do dokumentu WPN-I.600.41.2022.MD

Skip to content