Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej – ruszyły spotkania

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła spotkania informacyjne z samorządami dotyczące przebiegu planowej drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW). W spotkaniu on-line, które odbyło się 26 stycznia brali udział również przedstawiciele Gminy Wiskitki.

Omawiano fragment dla północnej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu drogi ekspresowej S50, na odcinku od autostrady A2 (Centralny Port Komunikacyjny) – Wyszogród – Serock do włączenia do A2 (Mińsk Mazowiecki).

Podczas spotkań wskażemy korytarz, który wypadł najkorzystniej pod względem czterech grup kryteriów w analizie wielokryterialnej: środowiskowych i społecznych, technicznych, ekonomicznych i sieciowych. Zbieramy również opinie, uwagi i sugestie, które będziemy mogli wykorzystać w dalszych pracach koncepcyjno-projektowych – informuje na swojej stronie GDDKiA.

Streszczenie Studium korytarzowego oraz wskazany preferowany wariant korytarza opublikowany zostanie po zakończeniu spotkań. Te potrwają do 27 stycznia.

oprac. jp, UMiG Wiskitki

FOT. GDDKiA

Skip to content