Ocena formalna na plus

Dobre wiadomości płyną do naszej gminy z Warszawy. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych pozytywnie zweryfikowała na etapie oceny formalnej nasz wniosek dotyczący budowy instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Teraz Komisja Oceny Projektów zabiera się za kolejny etap pracy tym razem oceny merytorycznej. To od tej oceny zależy jaką ilość punktów dostanie nasz projekt i jakie otrzyma dofinansowanie.  – Mieszkańcy naszej gminy bardzo liczą, że ten projekt uda się zrealizować. Wierzę, że tak jak dotychczas nasze wnioski są dobrze przygotowane i otrzymają wysoką ocenę merytoryczną  –podsumował informacje wójt Franciszek Grzegorz Miastowski.

Przypomnijmy w sierpniu Gmina Wiskitki przystąpiła do wspólnego projektu gmin powiatu żyrardowskiego polegającego na budowie na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W założeniach projektu zaproponowano do wyboru montaż trzech urządzeń, instalacji solarnych i pomp ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej oraz instalacje fotowoltaiczne do produkcji prądu.  W sumie na instalację z dofinansowanie w naszej gminie zdecydowało się 45 rodzin. Samorządy i mieszkańcy złożyli wnioski, podpisane zostały umowy i wpłacono zaliczki. Teraz czekamy na efekty prac w specjalistów w Warszawie, o czym niezwłocznie poinformujemy.

Skip to content